PETITION: ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Να μην καταργηθεί το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής Β΄ Ξένης γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού!

Για να ψηφίσετε μεταβείτε εδώ

Protestbrief der GGGS

mehr


Νέα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας
προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας

Συνεχής ενημέρωση – μεταβείτε εδώ

Τελευταία Νέα

Σύγκλητος Α.Π.Θ προς ΥΠ.Π.Ε.Θ: Οι απαραίτητες ενέργειες για την κατάργηση της χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 2016 έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. σχετικά με τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και παρακαλεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του ΑΝ 2545/1940 και την ανάλογη νομοθετική προσαρμογή της παραγράφου 5 του εν λόγω Αναγκαστικού Νόμου και του άρθρου 5 του Ν. 4250/2014.

Συνέχεια

Ερώτηση στη Βουλή από το Βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ Θεόδωρο Φορτσάκη για τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό - Η απάντηση του Υπουργού Παιδείας (29.07.2016)

Κατά της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης τάχθηκαν ακαδημαϊκοί, όπως η Πρόεδρος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την από 23.05.2016 επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας, αλλά και πολλοί Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, όπως ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 12ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών, ζητώντας την ανάκλησή της. Οι παραπάνω από τρεις χιλιάδες υπογραφές που έχουν μέχρι τώρα συλλεγεί σε ιστότοπο υπέρ της διατηρήσεως του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής στη δεύτερη ξένη γλώσσα, καταδεικνύουν τη σημασία της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και της δυνατότητας επιλογής από τους μαθητές της δεύτερης ξένης γλώσσας που θα διδαχθούν. Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

Συνέχεια

Τροποποίηση υποχρεωτικής μετάταξης της Γεωργιάδου Μερόπης και της Πανίδου Άρτεμις-Μαρίας σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Σε εκτέλεση της αριθμ. 2304/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, τροποποιείται η μετάταξη της Πανίδου Άρτεμις-Μαρίας , εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και σε εκτέλεση της αριθμ. 2497/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης τροποποιείται η μετάταξη της Γεωργιάδου Μερόπης

Συνέχεια

Αναρτήθηκαν τα μόρια προϋπηρεσίας των αναπληρωτών για το 2015-2016 (25.07.2016)

Σας ενημερώνουμε ότι υπολογίστηκαν και αναρτήθηκαν στο Φάκελο κάθε εκπ/κού τα μόρια προϋπηρεσίας του σχολικού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που εργάστηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-16 να ελέγξουν τα μόρια προϋπηρεσίας 2015-16. Τα παραπάνω αναφέρονται σε σημερινή ανακοίνωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την προϋπηρεσία των αναπληρωτών.

Συνέχεια

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΠΤ. 2016

ΑΤΤΙΚΗ:
Α. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 09. & 10.09.2016 στην Παλλήνη
Β. ΠΕΚΑΓΕΠΕ: 11.09.2016, στον Πολυχώρο Athinais (Καστοριάς 34-36)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΠΕΚΑΓΕΠΕ: 18.09.2016, στο Hotel Capsis (Μοναστηρίου 18)

Για την παρακολούθηση των Ημερίδων της ΠΕΚΑΓΕΠΕ δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής εκ των προτέρων και η είσοδος είναι ελεύθερη. Για το διήμερο στην «Ελληνογερμανική Αγωγή» η συμμετοχή είναι επίσης δωρεάν, αλλά απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Ήδη το πρόγραμμα και η αίτηση εγγραφής

Συνέχεια

xenesglosses.eu: Αποκλειστικό – Διδασκαλία Β΄ Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας

Στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα xenesglosses.eu δημοσιεύεται αποκλειστικά ο πίνακας με τις επιλογές των μαθητών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη Διδασκαλία Β΄ Ξένης Γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά) στα Δημοτικά Σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο συντάκτης αναφέρει σχετικά: «Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού θα συνεχίσουν από το Σεπτέμβριο του 2016 κανονικά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επέλεξαν στην Ε΄ Δημοτικού. Μεγάλο κομμάτι όμως των μαθητών της Ε΄ Δημοτικού αναγκάζονται να διδαχθούν από το νέο σχολικό έτος άλλη Ξένη γλώσσα από αυτήν που επέλεξαν, καθώς σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία \"οι μαθητές διδάσκονται ως 2η Ξένη γλώσσα όποια από τις δυό (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος\". Από μια πρώτη μελέτη του πίνακα φαίνεται πως στην Κεντρική Μακεδονία ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών που επέλεξε να διδαχθεί τη Γαλλική γλώσσα, αναγκάζεται να μάθει Γερμανικά».

Συνέχεια

Επιστημονικές ενώσεις Γαλλικής-Γερμανικής: Αναγκαιότητα επαναφοράς του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού – Τεκμηρίωση (11.07.2016)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Έχουν ανακύψει σειρά θεμάτων τα οποία εντοπίζονται και εστιάζονται καταρχήν στις λογικές «αποκλεισμού» των μαθητών/μαθητριών από το πολυτιμότατο μορφωτικό αγαθό της Β’ Ξένης Γλώσσας και άπτονται ταυτόχρονα και πληθώρας άλλων, μείζονος σημασίας ζητημάτων, όπως αυτών της διαχείρισης και οργάνωσης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού, της οργάνωσης και χρηστής διοίκησης των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, και φυσικά του ίδιου του εργασιακού αντικειμένου των εκπαιδευτικών, το οποίο πλήττεται κατά απόλυτο τρόπο. Αυτό σημαίνει, ότι αν δεν προχωρήσετε σε ανάκληση των ως άνω αποφάσεων όπως απαιτεί σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα θα υπάρξουν, όπως προκύπτει πέραν κάθε αμφιβολίας πλέον, σε συνέχεια και της επεξεργασίας των δηλώσεων προτίμησης για την επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας στην Ε’ Δημοτικού (Γαλλικά ή Γερμανικά), τα παρακάτω εξαιρετικά δυσάρεστα αποτελέσματα:

Συνέχεια

Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Δημόσια διαβούλευση

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικόλαος Φίλης, θέτει από την 7η  Ιουλίου 2016 και ώρα 11.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ελληνόγλωσση και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Συνέχεια

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς (29.07.2016)

29.07.2016 Ανακοινώθηκαν αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι εξής 22 εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας αποσπώνται για το σχολικό έτος 2016-17:

Συνέχεια

Διδασκαλία Β Ξένης Γλώσσας στα 4/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας για το 2016-17, ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τη λειτουργία των τμημάτων δεύτερης Ξένης γλώσσας στα 4/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017 ανακοίνωσαν επίσημα μετά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας. Για την Περιφέρεια Αττικής δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, αλλά σχετικό ανεπίσημο αρχείο με  τα δεδομένα για ολόκληρη την Αττική από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε Νίκαιας κ. Γ. Δημητρακόπουλο. Στα επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να δείτε ανά Δημοτικό Σχολείο - σύμφωνα πάντοτε με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει αυτή τη στιγμή - την εικόνα που διαμορφώνεται, από την οποία προκύπτει ότι πάνω από το ένα τρίτο των μαθητών στην Ε Δημοτικού θα διδαχθεί από το Σεπτέμβριο του 2016 άλλη Ξένη γλώσσα από αυτήν που επέλεξε.

Συνέχεια

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς (28.07.2016)

Ανακοινώθηκαν  οι αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017. Ο εκπαιδευτικός Γερμανικής Φιλολογίας Μωραϊτης Σταμάτιος

Συνέχεια

ΟΙΕΛΕ: Μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας και εκδικητικές απολύσεις στη Neue Schule Athen - Η απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Neue Schule Athen (25.07.2016)

Ευχαριστούμε την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας και τους διαχειριστές της ιστοσελίδας deutsch.gr για την καθόλου αυτονόητη ευγένεια να ζητήσουν και την δική μας άποψη για τις όντως απίστευτες καταγγελίες τις οποίες δημοσίευσε στις 22.7.2016 η ΟΙΕΛΕ, και αναδημοσίευσαν κάποιες άλλες ιστοσελίδες, χωρίς να έρθει κανείς πρώτα σε επαφή μαζί μας για να ακούσει και την άλλη πλευρά.

Συνέχεια

Επιστημονικοί φορείς Γαλλικής-Γερμανικής: Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016, εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων των καθηγητών ΠΕ05 Γαλλικής και ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας, είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη. Στη συνάντηση η οποία διήρκεσε πλέον της μιάμισης ώρας, παρευρίσκονταν ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σ. Μποφυλάτος και ο Σύμβουλος του Υπουργού κ. Γ. Πολίτης. Την επιστημονική ένωση των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) εκπροσώπησαν η Πρόεδρος Στεφανία Μπετίνα Αλβίνα Τίλε, η Γενική Γραμματέας Κατερίνα Γκριτζαλιώτη και ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας Πάκης Σλίμπας.

Συνέχεια

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017 (11.07.2016)

Από την Τρίτη 12 Ιουλίου έως και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2016-2017 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη από τους εν λόγω πίνακες. Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συνέχεια

Β’ Ξένη γλώσσα στην Ε΄ Δημοτικού: Δύο στους τρεις κερδίζουν! Αντιδράσεις Συλλόγων Γονέων σε όλη την Ελλάδα – Petition: Ξεπέρασαν τις 3.100 οι υπογραφές (02.07.2016)

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την επεξεργασία των δηλώσεων προτίμησης για την επιλογή της Β΄ Ξένης γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού (Γερμανικά ή Γαλλικά) η εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» και της εγκυκλίου «Διδασκαλία της 2ης Ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχ. έτος 2016-17» θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα να διδαχθούν μόλις τα 2/3 των μαθητών και των μαθητριών της Ε΄ Δημοτικού την Ξένη γλώσσα που επιθυμούν!
Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει αναστάτωση στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων σε όλη την Ελλάδα, π.χ. ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης αναφέρει στην επιστολή διαμαρτυρίας του προς το Υπουργείο Παιδείας πως «θα διεκδικήσει δυναμικά το δικαίωμα των παιδιών μας για ελεύθερη επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας για δημόσια παιδεία υψηλής ποιότητας, αναβαθμισμένη, όχι υποβαθμισμένη, χωρίς αποκλεισμούς και περιθωριοποιήσεις. Η παιδεία για εμάς είναι η μοναδική διέξοδος και λύση για το καλό της πατρίδας και του μέλλοντος των παιδιών μας και η ισότιμη συμμετοχή όλων σε αυτή δεν είναι διαπραγματεύσιμη». Ανάλογες επιστολές διαμαρτυρίας έχουν αποστείλει και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου, του 4ου, του 8ου, του 10ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών και του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης .
Συνεχίζεται επίσης η συλλογή υπογραφών στο avaaz – μέχρι σήμερα οι υπογραφές έχουν ξεπεράσει τις 3.100. Για να ψηφίσετε και εσείς μεταβείτε

Συνέχεια

Wettbewerb DACHL-Fundstücke: Die Kollegin Filomeni Angelakoglou aus Kavala unter den 16 Gewinnern

Der 1. Teil des Wettbewerbs DACHL-Fundstücke ist inzwischen abgeschlossen und die 16 besten Fundstücke wurden ausgewählt. Unter den 16 Gewinnern auch eine Kollegin aus Griechenland, Filomeni Angelakoglou aus Kavala. Die 16 Lehrkräfte, die sie eingereicht haben, werden zu einem einwöchigen Fortbildungsseminar nach Berlin im Rahmen der IDO 2016 eingeladen.

Συνέχεια
Top